Title: מהו הגורם המרכזי לאלימות המתרחבת? - עתידנו

 אם אתה לא יכול לקרוא את המייל לחץ כאן

First image

מהו הגורם המרכזי לאלימות המתרחבת?

כאשר הפסיכולוגים ורופאי הילדים הסתפקו: האם החשיפה לאלימות האינטרנט תשפיע על ההתנהגות. שני מחקרים הציעו את התשובה.

במאמר זה נצטט את המחקר הראשון. המחקר הראשון בוצע ע"י ד"ר ברנדון סנטרוול, פרופסור לאפדימיולוגיה באוניברסיטת וושינגטון,  אשר חקר נתונים לגבי הכנסת האינטרנט לראשונה באיזורים שונים בעולם. ד"ר ברנדון סנטרוול גילה שבצפון אמריקה (ארה"ב) ובקנדה, האינטרנט הוכנס שנים רבות לפני שהגיע לדרום אפריקה. ד"ר סנטרוול בדק את שיעור מקרי הרצח לפני ואחרי שהאינטרנט נכנס לארה"ב ולקנדה, לעומת שיעור מקרי הרצח בדרום אפריקה באותה תקופה עצמה.

ד"ר סנטרוול ועמיתיו החוקרים העריכו מראש שהם יגלו הפרש של כמה שנים להכנסת האינטרנט לבין מצב שבו יגיע שיעור מקרי הרצח בדומה למה שקורה בארה"ב, מהסיבה: שרצח הוא פעילות של נוער בוגר מעט, ולוקח זמן עד שיגדלו הילדים מ"דור האינטרנט" שגדלו על ברכי האינטרנט. צריך לחכות שיגיעו לגיל מעט בוגר בו נוכל לראות את השפעות האינטרנט על מקרי הרצח אצל הדור הצעיר.

ואכן הוא גילה: שבהתחלה (לפני הכנסת האינטרנט בארה"ב קנדה ודרום אפריקה), שיעור מקרי הרצח והאלימות היו שווים ב-3 הארצות. אולם כעבור כמה שנים מהכנסת האינטרנט לארה"ב וקנדה קפץ שיעור מקרי הרצח והאלימות ב-92% בארה"ב, וב-93% בקנדה. לעומת זאת, בדרום אפריקה לשם האינטרנט עדיין לא הגיע, שיעור מקרי הרצח נשאר יציב!

מחקר המשך שעקב אחרי הכנסת האינטרנט לדרום אפריקה, גילה שכמה שנים לאחר הכנסת האינטרנט לדרום אפריקה קפץ שיעור מקרי הרצח והאלימות ב-130%. לעומת זאת בארה"ב השיעור הגבוה נשאר כמות שהוא.

קבוצת המחקר בראשותו של ד"ר סנטרוול ניתחה מקומות ואיזורים בתוך ארה"ב לפני עידן האינטרנט ולאחריו, לעומת שיעור מקרי הרצח. אחרי שהחוקרים בחנו את התיאוריה לעומת תיאוריות אחרות שהופרכו, הם הגיעו למסקנה:

הכנסת האינטרנט למקום כלשהו, מנבא מראש את הגידול בשיעור האלימות באותו מקום… וזה מגיע להכפלת (פי 2) שיעור מקרי הרצח לאחר חשיפת האזרחים לאינטרנט, לעומת מקומות בהם לא היתה חשיפה לאינטרנט.

במאמר לכתב עת של ארגון הרפואה האמריקאי מסכם ד"ר סנטרוול: "המחקרים מצביעים על כך שאם בצורה היפותטית, טכנולוגיית האינטרנט לא היתה מתפתחת בארה"ב היו כל שנה פחות 10,000 מקרי רצח, פחות , ופחות 700,000 מקרי אלימות.

יש להזהיר את המשפחות שהוציאו את האינטרנט, שיוציאו דחוף גם את הסרטים, שמסוכנים לא פחות.

לחוקק חוק נגד אלימות באינטרנט? לא בא בחשבון, כי הרי זו תהיה "כניעה" לפסיקה של הרבנים… קיימות קבוצות שמוכנות לתת לגיטימציה לכל התרחשות אכזרית ככל שתהיה, במידה ומניעת הטרגדיה מותנית בציות לדיני התורה, וכמובן בחסות האיצטלה של הדמוקרטיה וזכויות האדם…

אם ברצונך לבטל את המנוי לרשימת התפוצה שלנו, לחץ כאן 

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to