برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=14&key=b74989a3e2db4d6da05782da559e1c21&subid=2427-ed0a57b8057ce116969224abe53d894d&tmpl=component
)

خرید و فروش کالای نو ودست دوم حتی معیوب در کشور 
 ( http://www.bazar2020.ir/ ) 

درگاه الکترونیک پرداخت بانک / شماره ثبت وشماره ملی 

نماد اعتماد الکترونیک 

اطلاع رسانی کلیه خرید وفروش ها و مزایدات از طریق سامانه پیام کوتاه 
لذت چانه زنی آنلاین 

هم اکنون به سایت
 www.bazar2020.ir ( http://www.bazar2020.ir/ )

مراجعه و نسبت به ایجاد فروشگاه اقدام نمایید.
 ( http://www.bazar2020.ir/ )

.درصورت داشتن فروشگاه ، از 6 ماه تبلیغات رایگان در وبسایت دیگر مجموعه به نام 
آگهی 2020
بهرمند شوید
www.agahi2020.com ( http://www.agahi2020.com/ )

( http://www.agahi2020.com/ )

لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=14&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
ویرایش اشتراک خبرنامه خود (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
شنبه, 30 فروردين 1393
فروردين
شنبه
2427
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
شنبه, 30 فروردين 1393 14:34
0
Pkg Kde Extras
30 فروردين 1393
27 فروردين 1393

1393-01-30
برای تأیید اشتراک در خبرنامه این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=confirm&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )

Attachment: 09128466174.png
Description: Binary data

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to