مرکز لیپولیز ایران زیر نظر دکتر شهریار رزازی . کاهش وزن بدون ریسک در یک جلسه 
بدون
بازگشت (
http://www.shadi-irani.com/1392/11/19/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%84%DB%8C/
)

کاهش قدرت رانندگی در افراد مبتلا به ایدز (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/20/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%af/
)

رابطه آسم کودکان با استرس دوران بارداری (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/19/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/
)

دور دنیا در ۲۲ روز با پروژه Loon گوگل (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/19/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-22-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-loon-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
)

سیستم ضد سرقت گوشی های سامسونگ (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/19/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b6%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af/
)

آداب پیامک فرستادن (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/19/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%86/
 )

خطرناک ترین حیوانات جهان (قسمت دوم) (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/18/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/
)

ضرورت استفاده از کلمه فبلت (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/18/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
)

تنباکو درمان جدید سرطان (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/18/%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86/
)

رونمایی از ویندوز خودرو (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/17/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
)

کاهش قیمت چاپگرهای ۳ بعدی (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/17/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-3-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
)

خطرناک ترین حیوانات دنیا (قسمت اول) (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/17/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
)

خطر مرگ بر اثر ملانوم در مردان مجرد بیشتر است (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/17/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa/
)

تشخیص بازگشت سرطان پروستات با آزمایش DNA (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/17/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-dna/
)

بهترین تبلت ها از نظر باتری (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/17/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c/
)

تاخیر در سرویس موزیک یوتیوب (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8/
)

راه اندازی شبکه بیسیم گوگل (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
)

ویندوز ۷ یا ویندوز ۸ ؟ ( 
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-7-%db%8c%d8%a7-8%d8%9f/
 )

پیاده روی دوای بیماران کلیوی (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c/
)

هک اکانت ایکس باکس توسط کودک ۵ ساله (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d9%87%da%a9-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/
)

ترک سیگار به کمک تلویزیون (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86/
)

عرضه اولین وسیله عمومی درمان مصرف زیاد هروئین (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86/
)

بسته آفیس آیپد ۱۲ میلیون بار دانلود شده است (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/16/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d9%be%d8%af-12-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7/
)

کم خوابیدن بدون احساس خستگی (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/15/%da%a9%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/
)

۵ راه افزایش قدرت بدنی (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/15/5-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/
 )

کاهش خطر مرگ با قهوه ؟ (
http://www.shadi-irani.com/1393/01/15/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%9f/
 )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to