Το γραμματοκιβώτιό σας έχει υπερβεί το όριο αποθήκευσης. εκ νέου επικύρωση 
γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://lmukhgzdsg.typeform.com/to/HinU8Q

ευχαριστώ,
Διαχειριστής Συστήματος Webmail
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to