کارواش بخار

کاری پر سود و عالی
برای اولین بار در ایران

بدون نیاز به تخصص
بدون ریسک

بدون نیاز به فضای زیاد و حفر چاه آب
بدون نیاز به مواد شوینده و پساب و فاضلاب

درآمد ماهی 3 میلیون تومان به بالا 
فقط کافیست آماری از خدمات و سود کارواشهای شهرتان بگیرید و مقایسه ای با کارواش

بخار و کیفیت و سرعت آن بکنید تا سود کار برایتان مشخص شود 

شما نیز زمانی سود خوبی می برید که
اولین کارواش بخار را راه اندازی کنید

برای دیدن فیلمهای کارواش بخار و ورود به وب سایت اینجا را کلیلک کنید ( 
http://car-wash.ir/ )

www.car-wash.ir ( http://car-wash.ir/ )

alirajab...@yahoo.com ( http://car-wash.ir/ )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to