اگر نمی توانید تصاویر را ببینید بر روی " Show images " یا " Display images 
below " در بالای ایمیل
کلیک کنید. در صورتی که این ایمیل را در پوشه اسپم خود دریافت کرده اید، لطفا بر 
روی
گزینه Not Spam بالای ایمیل کلیک کنید تا لینک ها فعال شوند. لغو اشتراک از 
خبرنامه (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=20&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=20&key=6b0e47402f8e21ca3e0d497066e01278&subid=2427-ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
)
 ( http://car-wash.ir/ )

کارواش بخار

کاری پر سود و عالی

برای اولین بار در ایران

بدون نیاز به تخصص
بدون ریسک

بدون نیاز به فضای زیاد و حفر چاه آب

بدون نیاز به مواد شوینده و پساب و فاضلاب

درآمد ماهی 3 میلیون تومان به بالا 

فقط کافیست آماری از خدمات و سود کارواشهای شهرتان بگیرید و مقایسه ای با کارواش
 
بخار و کیفیت و سرعت آن بکنید تا سود کار برایتان مشخص شود 

شما نیز زمانی سود خوبی می برید که

اولین کارواش بخار را راه اندازی کنید

برای دیدن فیلمهای کارواش بخار و ورود به وب سایت اینجا را کلیلک کنید ( 
http://car-wash.ir/ )

www.car-wash.ir ( http://car-wash.ir/ )

alirajab...@yahoo.com ( http://car-wash.ir/ )

لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=20&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
ویرایش اشتراک خبرنامه خود (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
جمعه, 05 ارديبهشت 1393
ارديبهشت
جمعه
2427
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
جمعه, 05 ارديبهشت 1393 01:01
0
Pkg Kde Extras
05 ارديبهشت 1393
27 فروردين 1393

1393-02-05
برای تأیید اشتراک در خبرنامه این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=confirm&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )

Attachment: 09128466174.png
Description: Binary data

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to