در دیدن تصاویر مشکل دارید؟کلیک کنید
http://mjs1990s.ir/campaigns/ko638y0ygpfb4/web-version/mx865jw2ws20b. 

 
http://chilivery.com/la/signup/index.php?utm_source=EmailBank&utm_medium=email&utm_campaign=EmailBank
 
http://chilivery.com/la/signup/index.php?utm_source=EmailBank&utm_medium=email&utm_campaign=EmailBank


به چیلیوری خوش آمدید 

چیلیوری وب‌سایت سفارش آنلاین غذا برای
رستوران‌های تهران است. به راحتی
رستوران موردعلاقه‌تان را انتخاب
کنید، غذای‌تان را سفارش دهید، آنلاین
پرداخت کنید و نوش جان! 

30% Off         هدیه ما برای سفارش اول شما 

        SPE3052TE
http://chilivery.com/la/signup/index.php?utm_source=EmailBank&utm_medium=email&utm_campaign=EmailBank

 
http://chilivery.com/la/signup/index.php?utm_source=EmailBank&utm_medium=email&utm_campaign=EmailBank


همراه با قابلیت پرداخت آنلاین امکان
ثبت سفارش برای آینده 

 

 
http://chilivery.com/la/signup/index.php?utm_source=EmailBank&utm_medium=email&utm_campaign=EmailBank


پیشنهاد های ویژه و هیجان انگیز از
بهترین رستورانهای اطراف شما 

 

 تاریخ: فروردین 1395
https://www.linkedin.com/company/chilivery/
https://www.instagram.com/mychilivery
https://www.telegram.me/mychilivery 

unsubscribe
http://mjs1990s.ir/lists/jr108obpsjf50/unsubscribe/mx865jw2ws20b/ko638y0ygpfb4

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to