Το Email σας επιλέχτηκε για $ 570,000.00USD στο Chevrolet Auto Mobile Award 
2017, Για να λάβετε το βραβείο, στείλτε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό 
κινητού σας Απάντηση Αυτό το email: chevroletcompna...@outlook.com

[http://www4.usfq.edu.ec/owa/logo_usfq.png]             Pablo Israel Salazar 
Quilumbango
Estudiante
Lic. Adm. Empresa Hospitalidad
Universidad San Francisco de Quito
T: (+593) 2 297-1700 ext. 022253932
Correo: psalaz...@estud.usfq.edu.ec
Diego de Robles y Vía Interoceánica, Quito, Ecuador
http://www.usfq.edu.ec
Nota de descargo: La información contenida en éste e-mail es confidencial y 
sólo puede ser utilizada por el individuo o la institución a la cual está 
dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o 
parcialmente por ningún medio sin la autorización de la USFQ. La institución no 
asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en 
este mail que no estén relacionados con asuntos oficiales de nuestra 
institución. Disclaimer: The information in this e-mail is confidential and 
intended only for the use of the person or institution to which it is 
addressed. This information is considered provisional and referential; it can 
not be totally or partially distributed nor copied by any media without the 
authorization from USFQ. The institution does not assume responsibility about 
the information, opinions or criteria in this e-mail.
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to