This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

abe pushed a commit to branch master
in repository debsums.

commit 7214da974b2b1df3058236246891daededcd52d2
Author: Francois Marier <franc...@debian.org>
Date:  Fri Oct 10 09:36:11 2008 +1300

  Updated Finnish debconf translation
---
 debian/changelog | 3 ++-
 debian/po/fi.po | 23 ++++++++++-------------
 2 files changed, 12 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 634e143..e69f09e 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -3,8 +3,9 @@ debsums (2.0.39) UNRELEASED; urgency=low
  * Use the append syntax of apt's PostInvoke (closes: #501542)
  * Updated Dutch debconf translation (closes: #501376)
  * Updated French debconf translation (closes: #501478)
+ * Updated Finnish debconf translation (closes: #501706)
 
- -- Francois Marier <franc...@debian.org> Thu, 09 Oct 2008 11:21:08 +1300
+ -- Francois Marier <franc...@debian.org> Fri, 10 Oct 2008 09:34:19 +1300
 
 debsums (2.0.38) unstable; urgency=low
 
diff --git a/debian/po/fi.po b/debian/po/fi.po
index 693d77d..bc9b588 100644
--- a/debian/po/fi.po
+++ b/debian/po/fi.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: debsums\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debs...@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-25 21:05+1200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-27 21:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-09 20:18+0200\n"
 "Last-Translator: Esko Arajärvi <e...@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finn...@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,28 +15,20 @@ msgstr ""
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "Should debsum files be automatically generated by apt-get?"
 msgid "Should md5sum files be automatically generated by apt-get?"
-msgstr "Tulisiko apt-getin luoda automaattisesti debsum-tiedostot?"
+msgstr "Tulisiko apt-getin luoda automaattisesti md5sum-tiedostot?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Not all packages contain debsum information as is. However, debsums can "
-#| "be installed so that apt will automatically generate debsum files of "
-#| "installed packages. This may be useful for checking system integrity "
-#| "later, though it should not be relied on as a security measure."
 msgid ""
 "Not all packages contain md5sum information as is. However, debsums can be "
 "installed so that apt will automatically generate md5sum files of installed "
 "packages. This may be useful for checking system integrity later, though it "
 "should not be relied on as a security measure."
 msgstr ""
-"Kaikki paketit eivät sisällä debsum-tietoja. Ohjelma debsums voidaan "
-"kuitenkin asentaa niin, että apt luo automaattisesti debsum-tiedostot "
+"Kaikki paketit eivät sisällä md5sum-tietoja. Ohjelma debsums voidaan "
+"kuitenkin asentaa niin, että apt luo automaattisesti md5sum-tiedostot "
 "asennetuille paketeille. Tästä voi olla hyötyä tarkistettaessa järjestelmän "
 "eheyttä myöhemmin. Tätä ei kuitenkaan tulisi käyttää tietoturvatarkistuksena."
 
@@ -44,7 +36,7 @@ msgstr ""
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "Run daily debsums security check?"
-msgstr ""
+msgstr "Ajetaanko päivittäinen debsums-tietoturvatarkistus?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -54,9 +46,14 @@ msgid ""
 "night to make sure that none of the files have changed since the package was "
 "installed."
 msgstr ""
+"Oletuksena kaikkien pakettien tarkistussummat tarkistetaan joka yö cron-työn "
+"avulla. Näin varmistetaan ettei mikään tiedosto ole muuttunut paketin "
+"asennuksen jälkeen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "This security check takes some time to run but is highly recommended."
 msgstr ""
+"Tämä tietoturvatarkistus vie jonkin aikaa, mutta se ajaminen on erittäin "
+"suositeltavaa."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/debsums.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to