Hi Catalin,

We also do have junipers running which can't use multiple receivers.
So we also are tee-ing it, and it's working great.

Please keep in mind that the templates are only send each few minutes, so
until you have received a template you could see a complaint, but after that
it's working great.

Met vriendelijke groet,www.puur-it.nl

René Stoutjesdijk

Wiekenweg 56H, 3815 KL Amersfoort
Postbus 2931, 3800 GK Amersfoort

t   033 4720 550
f   087 7844 022
m 065 1470 608

Disclaimer: 
De informatie in dit e-mailbericht is van vertrouwelijke aard en alleen
bedoeld voor gebruik door de geadresseerde(n). Als u een bericht onbedoeld
heeft ontvangen, wordt u verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen
en het bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, deze te
vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken. PUUR it is op geen enkele
wijze aansprakelijk, voor eventuele schade die voortvloeit uit deze digitale
verzending.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: pmacct-discussion [mailto:pmacct-discussion-boun...@pmacct.net] Namens
Paolo Lucente
Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 12:04
Aan: pmacct-discussion@pmacct.net
Onderwerp: Re: [pmacct-discussion] IPFIX template - tee plugin


Hi Catalin,

To briefly confirm you that, yes, NetFlow v9/IPFIX templates are tee'd as
well to receivers. Maybe a touch of tshark/Wireshark can reveal if these
templates are not sent from the J's themselves? For example:

shell> tshark -d udp.port==<IPFIX port>,cflow -R cflow.template_id
 
Should return you (or save to disk) only template packets for you to
inspect. Maybe also good addition to troubleshooting documentation.

Cheers,
Paolo 

On Tue, May 30, 2017 at 10:09:44AM +0100, Catalin Petrescu wrote:
> Hi list,
> 
> Is the ipfix template forwarded when using tee plugins.
> 
> I have couple of juniper devices sending ipfix to pmacctd and couple 
> of receivers complaining about missing templates.
> The code i'm using on juniper dosn't allow multiple ipfix servers...
> 
> Thx,
> Catalin

> _______________________________________________
> pmacct-discussion mailing list
> http://www.pmacct.net/#mailinglists


_______________________________________________
pmacct-discussion mailing list
http://www.pmacct.net/#mailinglists


_______________________________________________
pmacct-discussion mailing list
http://www.pmacct.net/#mailinglists

Reply via email to