http://www.curentul.ro/curentul.php?numar=20060907&cat=7&subcat=100&subart=42853


Asociaþia Pro Democraþia (ADP) se declarã lezatã de faptul cã un fost
colaborator a enunþat, în numele sãu, o poziþie favorabilã proiectului
minier de la Roºia Montanã în timpul mai multor dezbateri publice asupra
investiþiei. "Consider de-a dreptul regretabil faptul cã un fost colaborator
de-al nostru, un fost voluntar, a ales sã-ºi exprime puncte de vedere în
numele organizaþiei noastre fãrã a avea nicidecum un mandat în acest sens.
Ne simþim lezaþi, ca organizaþie, întrucât noi am decis sã nu participãm la
dezbaterile publice asupra acestui controversat proiect", a declarat, pentru
Mediafax, Cristian Pârvulescu (foto), preºedintele APD. Acesta a mai
explicat cã, deºi a fost invitatã, organizaþia pe care o conduce a ales sã
nu participe la dezbaterile publice pe tema proiectului de la Roºia Montanã,
întrucât "diferenþa de forþã ºi mijloace între compania care doreºte sã
investeascã acolo, Roºia Montanã Gold Corporation (RMGC), ºi cei care se
opun proiectului este prea mare. Aºa cã am ales sã nu intervenim", a mai
declarat Pârvulescu.

La dezbaterile publice asupra proiectului minier organizate la Bucureºti ºi
Budapesta, un anume Niþã Daniel, fost voluntar pentru APD ºi, în prezent,
liderul ONG-ului Ofensiva Tinerilor din Arad, a luat cuvântul pentru a lãuda
intenþiile companiei RMGC, recomandându-se ca fiind reprezentant al
asociaþiei conduse de Cristian Pârvulescu. Niþã Dniel a declarat, la
sfarºitul dezbaterii publice de la Budapesta, cã Ofensiva Tinerilor susþine
proiectul "deoarece acolo unde existã zãcãmant este firesc sã se exploateze,
atata timp cat se respectã parametrii tehnici".


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui