http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1609

Dezvãluiri ºocante despre afacerile cu fonduri comunitare europene (1)

Jonathan Scheele va da explicaþii ºi pentru Afacerea YPS
"GAZETA DE BUCUREªTI" continuã sã facã luminã în tenebrele marilor 
afaceri cu fonduri europene, aºa cum a promis încã de la primul sãu 
numãr apãrut la începutul lunii decembrie 2005. Articolul publicat 
atunci se intitula "YPS – schema româneascã de irosire a fondurilor 
europene" ºi încerca sã determine autoritãþile române ºi oficialii 
europeni sã stopeze irosirea multor milioane de euro alocate din 
bugetul guvernamental ºi din fondurile Uniunii Europene.
Programele monitorizate de "Gazeta de Bucureºti" produc pe bandã 
rulantã "manageri publici", funcþionari publici cu statut special 
antrenaþi în cadrul a douã programe pentru a moderniza administraþia 
publicã româneascã. Bursa specialã "Guvernul României" ºi Programul 
YPS au consumat deja circa 12 milioane de euro.


Articolul integral este postat la 
http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1609

Bogdan Draghici
www.draghici.roSageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui