25 septembrie 2006, Cluj-Napoca
Asociatia Transilvania Verde a înaintat o contestatie Ministerului Mediului ºi 
a Gorpodãririi Apelor, în care solicitã investigarea procedurii de emitere al 
acordului de mediu pentru exploatarea sienitelor din Ditrãu, respectiv 
respingerea emiterii acordului.
 Asociatia Transilvania Verde aduce obiectii datoritã restrictionãrii 
accesului publicului la studiul de evaluare a impactului, respectiv datoritã 
insuficientei informãrii factorilor interesati
  
 Detalii:
 http://www.greentransylvania.ro/home.php?lang=ro&kozep=1&id=148&m=1


www.greentransylvania.ro
 Portalul verde al Transilvaniei

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
 Get on board. You're invited to try the new Yahoo! Mail.

[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Raspunde prin e-mail lui