http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1687

Poliþia are "Amprenta" PRM: "Jos Mafia! Sus Patria!" la IPJ Buzãu
 

 
 


Douã publicaþii care apar sub patronajul Ministerului Administraþiei 
ºi Internelor fac apologia Partidului România Mare, a "genialului" 
sãu cârmaci, senatorul Corneliu Vadim Tudor, ºi jignesc personalul 
din Poliþia Românã. GAZETA DE BUCUREªTI a descoperit deja douã ziare 
de acest gen care "orienteazã" politic imaginea Poliþiei Române, 
încãlcând grosolan cadrul legal existent. Pentru ca tacâmul sã fie 
complet, acestea fac zob ºi imaginea, deja ºifonatã, a poliþistului 
român, deºi ar trebui, în mod normal, sã lucreze la îmbunãtãþirea ei 
în ochii opiniei publice. Probabil cã în MAI se adoptã procedee 
neconvenþionale, care testeazã masochist limitele psihicului 
resursei umane din sistem

Sãptãmânalul "România Mare", portavocea mediaticã a partidului cu 
acelaºi nume, criticat permanent pentru derapajele extremiste, 
anunþa cu surle ºi trâmbiþe, în numãrul din 29 septembrie anul 
curent, cã ziarul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Buzãu 
recunoaºte meritele publicaþiei peremiste ºi ale "tribunului" Vadim. 
ªi asta în condiþiile în care "România Mare" mitraliazã permanent 
structurile MAI cu acuzaþii privind corupþia generalizatã din 
sistem, impotenþa ministrului, neprofesionalimul poliþiºtilor etc. 
Ziarul vadimist reproduce integral editorialul semnat în 
sãptãmânalul buzoian "AMPRENTA" de cãtre colonelul Nicolae Rotaru, 
elogiind demersul oficiosului IPJ Buzãu.(……..)

Articolul integral poate fi accesat la adresa

http://www.gazetadebucuresti.ro/fullnews.php?ID=1687

Bogdan Draghici
http://www.draghici.ro/Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Raspunde prin e-mail lui