Cititi si comentariile de pe forum, sunt interesante ;)

Codruta

http://www.obiectivdesuceava.ro/index.php?page=articol&ids=25437

Silvian Ionescu, comisarul general al Gãrzii Naþionale de Mediu a reclamat,
ieri, o judecãtoare "tembelã" din Gura Humorului, care "nu cunoaºte legea
sau se face cã nu o cunoaºte pentru cã profitã de inamovabilitatea ei ºi de
funcþia pe care o are. Este abuz in funcþie ºi ar fi trebuit destituitã"

Prezent la inaugurarea noului sediu al Gãrzii de Mediu Suceava, Silvian
Ionescu, comisarul general al Gãrzii Naþionale de Mediu a declarat, ieri, în
conferinþa de presã, cã principalele probleme cu care se confruntã Garda de
Mediu in Suceava sunt tãierile ilegale de pãdure ºi ,,tembelismul
instanþelor din judeþul Suceava". El ºi-a exprimat surprinderea faþã de o
hotãrâre a Judecãtoriei din Gura Humorului, prin care o amendã aplicatã
Direcþiei Silvice Suceava a fost transformatã "ilegal" intr-un avertisment.
,,O judecãtoare de la Gura Humorului ºi-a permis sã ne facã sã pierdem un
proces transformând, in mod ilegal, in avertisment o amendã datã unuia
care-ºi tãia parchetul de padure. Judecãtoarea aia e tembelã, nu cunoaºte
legea sau se face cã nu o cunoaºte pentru cã profitã de inamovabilitatea ei
ºi de funcþia pe care o are. Este abuz in funcþie ºi ar fi trebuit
destituitã. Judecatorul nu e pus acolo sã stabileascã el dacã comisarul meu
îºi face datoria sau nu. El e pus sã judece dacã comisarul a greºit sau nu.
Nu face ea balanþa Justiþiei. Justiþia e oarbã ºi are talere egale",
declarat Silvian Ionescu. El s-a arãtat revoltat de o asemenea hotãrâre ºi a
precizat cã Garda de Mediu a inaintat recurs in acest caz. ,,Nu pot sã nu-mi
exprim revolta faþã de o asemenea golãnie comunistã a unei judecãtoare
mânjite. Nu judecãtorul hotãrãºte dacã e amendã sau avertisment. Comisarul
hotãrãºte asta. Judecãtorul hotãrãºte dacã e infracþiune sau nu e
infracþiune. El poate sã spunã cã nu e infracþiune, dar trebuie sã justifice
in motivaþia de sentinþã de ce nu e infracþiune. Dar ºmecheria cã e
infracþiune, dar eu hotãrãsc sã fie avertisment, asta este.... Spuneþi-mi ºi
dumneavoastrã in ce tarã de drept se mai intâmplã aºa ceva? Unde, care lege
ii dã ei dreptul sã facã interpretarea Legii mediului? Pentru asta oamenii
aºtia au depus un jurãmânt ºi au o legitimaþie in buzunar", a declarat
Silvian Ionescu.
Comisarul regional de mediu Adrian Cãºuneanu a explicat cã Silvian Ionescu a
fãcut referire la un caz din vara anului 2006, când comisarii de mediu au
aplicat o amendã de 300 de milioane de lei vechi lui Sorin Popescu,
directorul Direcþiei Silvice Suceava, intrucât un gater din zona
Pãltinoasa-Gura Humorului aparþinând Direcþiei Silvice Suceava funcþiona
fãrã autorizaþie de mediu. Cãºuneanu a spus cã Directia Silvicã Suceava a
contestat amenda in instanþã ºi a avut câºtig de cauzã la Judecãtoria Gura
Humorului, dar Garda de Mediu Suceava a formulat recurs, care se judecã în
prezent la Tribunalul Suceava. Pe de altã parte, comisarul general al Gãrzii
Naþionale de Mediu a mai susþinut cã ,,o altã ticãloºie a sistemului juridic
din România" este cã i s-a rãspuns cã o hotãrâre a instanþei poate fi
atacatã doar ,,pentru chestiuni tehnice". ,,Curtea Supremã de Justiþie mi-a
dat rãspuns scris cã nu am dreptul sã pun in dubiu sentinþa judecãtorului",
a þinut sã precizeze ºeful Gãrzii Nationale de Mediu. Silvian Ionescu a mai
afirmat cã, dacã in anul 2004 Garda Nationalã de Mediu pierdea 72 la sutã
din procese in instanþã, s-a ajuns ca in 2006 sã câºtige 66 la sutã din
procese. Silvian Ionescu a declarat cã în cursul anului 2006 la nivel
naþional au fost efectuate aproximativ 50 mii de controale, dintre care 7600
s-au soldat cu amenzi, 250 cu sistãri de activitate, 150 cu suspendãri ale
autorizaþiei de mediu ºi 133 cu dosare penale. (Iulia COLOMEICIUC)


[Non-text portions of this message have been removed]Sageata Albastra e cea mai mare tzeapa a transportului public! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/protest-ro/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Raspunde prin e-mail lui