Miguel Bouzada apañou unha páxina ben bonitiña para descargarmos as claves 
públicas dos trasnegos, así que xa sabedes: http://trasno.net/node/29

(Nótese que envío esta mensaxe por pór a proba a miña sinatura na lista máis 
que para outra cousa)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a