> Boas:
> Eu poría, Termos frecuentes, detro de recursos linguisticos.
> De feito tratei de facelo máis o meu usuario non ten permiso.

Mándalles un correo a ad...@trasno.net. Xa o puxen subordinado ao dos 
Glosarios: http://wiki.trasno.net/Recursos#Recursos_ling.C3.BC.C3.ADsticos

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a