Podes sacar capturas de pantalla coa ferramenta do SDK chamada ddms.

Saúdos
O Mar, 01-02-2011 ás 18:13 +0100, Xabier Villar escribiu:
> Non vexo tal opción... e como non a teño rooteada non podo facerche
> unha captura. A ver se pola noite lla fago de modo mais pedestre coa
> cámara de fotos :P
> 
> 2011/2/1 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>     En Options →Language, debera ter unha opción de "Language
>     default" (falo de memoria) e aí escoller o galego
>     
>     
>     2011/2/1 Xabier Villar <xabier.vil...@gmail.com>
>     
>     
>         E como o poño en galego? Porque non lle vexo a opción,
>         e o android da miña HTC non ten galego como opción de
>         lingua :(
>         
>         2011/2/1 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>             Alguén que teña un dispositivo android,
>             podería instalar o FBReaderJ e facer unhas
>             capturas en galego ?
>             
>             http://www.fbreader.org/
>             
>             
>             
>             _______________________________________________
>             Proxecto mailing list
>             Proxecto@trasno.net
>             http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>             
>         
>         
>         
>         -- 
>         
>         Xabier Villar
>         
>         _______________________________________________
>         Proxecto mailing list
>         Proxecto@trasno.net
>         http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>         
>     
>     
>     _______________________________________________
>     Proxecto mailing list
>     Proxecto@trasno.net
>     http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>     
> 
> 
> 
> -- 
> 
> Xabier Villar
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

-- 
Fran Diéguez
Ubuntu Member and coordinator of Galician L10n Team of GNOME
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986 E695 98BB 6626 A2A4 F9B8

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a