A ver, eu entendo que as palabras reservadas son as que figuran no
ficheiro ao que se fai referencia no enderezo que citas:
> http://192.18.196.107/en/forum/viewtopic.php?f=83&t=24684

Se abres o ficheiro Token.java do hyper sql ese verás un código tal que:

//omitida a licenza e inclusións

/**
 * Defines and enumerates reserved and non-reserved SQL
 * keywords. <p>
 *
 * @author Nitin Chauhan
 * @author fredt@users
 * @since 1.7.2
 * @version 1.7.2
 */
public class Token {

  private static IntValueHashMap commandSet;

  //
  static final String    T_ASTERISK   = "*";
  static final String    T_COMMA    = ",";
  static final String    T_CLOSEBRACKET = ")";
  static final String    T_EQUALS    = "=";
  public static final String T_DIVIDE    = "/";
  static final String    T_OPENBRACKET = "(";
  static final String    T_SEMICOLON  = ";";
  static final String    T_MULTIPLY   = "*";
  static final String    T_PERCENT   = "%";
  static final String    T_PLUS     = "+";
  static final String    T_QUESTION   = "?";

  // SQL 200n reserved tokens
  static final String    T_ADD             = "ADD";
      //reserved
  static final String    T_ALL             = "ALL";
      //reserved

polo que entendo, a chicha (as palabras reservadas do SQL que emprega
o hyper non sei que mais ese son as que veñen despois dese comentario
//SQL 200n e antes do seguinte //other tokens.

Pois ben, penso que podes sacar a lista (digo penso, porque non estou
diante dunha máquina cun ilo en condicións, senón nunha xp), facendo
unha canalización de comandos tais que:
1- obten as liñas da 64 á 314 (incluidas ambas as dúas): head -314
Token.java | tail -64 > cortado.quasijava
2 - considera as liñas rexistros dun ficheiro csv que empregue como
delimitador as aspas ("). Colle a segunda coluna: cut -d\" -f 2
cortado.quasijava
(nota: tal vez non se escapen así as aspas nin sexa ese o número de
coluna. nota2: podes aforrar o ficheiro temporal chamado aquí
cortado.quasijava se fas unha canalización entre 1 e 2, nese caso
substitue o > por un | e quita o nome do ficheiro de ambos os dous
sitios onde aparece)
(Nota 3: si, pode facerse con awk, pero hoxe non me apetece o rollete sado).
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a