Xa traducín o control-center de GNOME. Vai adxunto (espero ;)
    Parece que hai moitas partes que se traducen nalgún outro lugar, a
árbore de configuración, por exemplo :-m

-- 
"Se tes a actitude axeitada, os problemas atoparante." 
                              Eric S. Raymond
 _
 /_) \/ / / email: mailto:r...@mundivia.es
/ \ / (_/  www : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL developer ] & [ IRCore developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: control-center-gl.po.gz
Description: Binary data

Responderlle a