Ahi vai unha lista, para que me botedes unha man:

***paquete: gnome-admin

* Fetch glue records
 -contexto: DNS

* Support multiple CNAMEs
 -contexto: DNS

* Interface scan interval (minutes)
 -contexto: DNS
 -Traducino temporalmente por: Intervalo de rastrexo de interfaz (minutos)

* Forward
 -contexto: DNS
 -supoño que será similar ó significado nos mails, e non sirve reenviar,
porque iso da a impresión de enviar outra vez ó mesmo sitio.

* Name Ck
 -contexto: DNS

* Log file
 -esto aparece un ¿ovo? de veces, e estouno a deixar tal cal, ainda que nun
mensaxe de coña da traducción de gdm (deses de depuración, a mitade tiñan
cousas de coña), puxen caderno de bitácora... }:-)

    Xa de paso mando a traducción de gnome-admin adxunta.

-- 
"Os costumes fan ás persoas e as persoas perpetuan os costumes porque para iso 
están" 
                              Fernando Sanchez
 _
 /_) \/ / / email: mailto:r...@mundivia.es
/ \ / (_/  www : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL developer ] & [ IRCore developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: gnome-admin-gl.po.gz
Description: Binary data

Responderlle a