Nas cabeceiras dos ficheiros PO hai tres cousas que deberedes saber:

 - A primeira é que debedes elimina-la liña que pon '#, fuzzy', porque así
gettext sabe que xa se encheu a cabeceira do ficheiro.

 - No campo 'Language-Team' deberedes poñer:

"Language-Team: Galician <gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es>\n"

 - (Ao final foron tres) E estes campos énchense así:

"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


 Póñovos un exemplo dunha cabeceira xa chea:

# Galician translation of hello
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# José María Casanova Crespo <j...@mundivia.es>, 1999.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hello 1.3.22\n"
"POT-Creation-Date: 1998-12-11 16:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 1999-08-06 12:54+0200\n"
"Last-Translator: José María Casanova Crespo <j...@mundivia.es>\n"
"Language-Team: Galician <gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


Hasta luego:

  Tarrío                       Fidonet: 2:348/102.11
(Compostela)
--
Para sair desta lista, manda un mail a gpul-traduccion-requ...@ceu.fi.udc.es
poñendo "unsubscribe" na mesaxe

Responderlle a