Parecerei un bicho, pero xa é hora de retomar o que en 
principio ía ser para finais do verán (pasado). ¿Arrancamos
con KDE ou non?

Attachment: pgp25e8i76CQd.pgp
Description: signatureResponderlle a