Ola, son Lucas Vieites Fariña e manteño a traducción de varios
paquetes de GNOME ó castelán dende hai varios anos.
  Hai xa un tempo que veño observando a evolución das traduccións do
grupo Trasno e queríavos preguntar acerca dos vosos criterios á hora de
realiza-las revisións dos textos, sobre todo no aspecto da coherencia. A
miña experiencia coa traducción de software (e calquer texto en xeral) ó
galego é que sempre atopo con alggunha persoa que está en desacordo coa
miña traducción. Ás veces porque é demasiado normativa, ás veces porque
é demasiado lusista, e en outras ocasións porque está demasiado
castelanizada. E neste aspecto nunca hai termino medio.
  ¿Cal é o galego que usades para as traduccións? ¿Tedes unha guía de
estilo, ou cada un traduce como fala?
  Estas preguntas fágoas sen ter probado en ningún momento a instalación
do galego no meu escritorio GNOME, aínda que estou ansioso por facelo en
canto dispoña dun equipo para probas.

   Un saúdo afectuoso,
-- 
Lucas Vieites Fariña
Dpto. Desarrollo <lu...@asixinformatica.com>
Asix Informática http://www.asixinformatica.com/
Tel/Fax: 986 54 26 98
-------------------------------------------------
http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
=> Yo quiero una Europa libre de patentes de software, ¿y tú?
=> I want a Software Patent Free Europe! And you?

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a