Em Terça 04/11/2003 às 20:07, Lucas Vieites Fariña dizia...

>  Hai xa un tempo que veño observando a evolución das traduccións do
> grupo Trasno e queríavos preguntar acerca dos vosos criterios á hora de
> realiza-las revisións dos textos, sobre todo no aspecto da coherencia.

    Penso que na web do Transo podes ver exemplos e conselhos:

    http://www.trasno.net/axuda/

    Há um dicionário de galego técnico e uma guia de estilo que
podem ser de utilidade.

> A miña experiencia coa traducción de software (e calquer texto en
> xeral) ó galego é que sempre atopo con alggunha persoa que está en
> desacordo coa traducción. Ás veces porque é demasiado normativa, ás
> veces porque é demasiado lusista, e en outras ocasións porque está
> demasiado castelanizada. E neste aspecto nunca hai termino medio.

    É um dos problemas que tem o galego isolacionista: detrás de
cada castelanismo está um lusismo. E se consegues encontrar esse ponto
médio, o mais provável é que seja "demasiado normativo", como comentas.
Também depende da época, algo pode ser um lusismo agora e pode ser
galego autêntico dentro de três anos, mira "xornal" ou "estrada", que
antes eram lusismos que te cagas :)

>  ¿Cal é o galego que usades para as traduccións? ¿Tedes unha guía de
> estilo, ou cada un traduce como fala?

    Pos eu estou seghuro de que tradusir como fala cada um no seu
pueblo nom o fai nádie porque si nom a cousa iba quedar algho espesa ;-)

Berto.
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a