E desta xa aproveito para saludar a todos os da lista. Ben ,como vin que
hai mais xente que cando remata unha traducción envía ésta á lista pois
eu fago o mesmo, non sei se é o correcto.
E que non teño claro os pasos a seguir. A carta para a FSF xa está
feita.

Xa me botaredes unha man que son novo nesto.
-- 
Un saúdo dende Galpon.

# translation of kdeprintfax.po to Galician
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Javier Garaloces <jav...@garaloces.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdeprintfax\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-27 01:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-20 00:17+0100\n"
"Last-Translator: Javier Garaloces <jav...@garaloces.com>\n"
"Language-Team: Galician <gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#: confsystem.cpp:50
msgid "F&ax system:"
msgstr "Sistema de F&ax:"

#: confsystem.cpp:51
msgid "Co&mmand:"
msgstr "Co&mando:"

#: confsystem.cpp:61
msgid "Fax &server (if any):"
msgstr "Fax &servidor (se hai algún):"

#: confsystem.cpp:62
msgid "&Fax/Modem device:"
msgstr "Dispositivo de &Fax/Modem:"

#: confsystem.cpp:65
msgid "Standard Modem Port"
msgstr "Porto de Modem Estándar"

#: confsystem.cpp:67
#, c-format
msgid "Serial Port #%1"
msgstr "Porto Serie #%1"

#: faxctrl.cpp:244
msgid "Converting input files to PostScript"
msgstr "Convertindo ficheiros de entrada a PostScript"

#: faxctrl.cpp:303
msgid "Sending fax to recipient"
msgstr "Enviando o Fax ó destinatário"

#: faxctrl.cpp:313
#, c-format
msgid "Sending to fax using: %1"
msgstr "Enviando a Fax usando: %1"

#: faxctrl.cpp:316
msgid "Sending fax..."
msgstr "Enviando Fax..."

#: faxctrl.cpp:326
msgid "Skipping %1..."
msgstr "Saltando %1"

#: faxctrl.cpp:343
msgid "Filtering %1..."
msgstr "Filtrando %1"

#: faxctrl.cpp:459
msgid "Fax log"
msgstr "Rexistro do Fax"

#: faxctrl.cpp:461
msgid "Fax Log"
msgstr "Rexistro do Fax"

#: faxctrl.cpp:470 faxctrl.cpp:500
msgid "KDEPrint Fax Tool Log"
msgstr "Rexistro da ferramenta de Fax KDEPrint"

#: faxctrl.cpp:505
msgid "Cannot open file for writing."
msgstr "No se pode abrir o ficheiro para escribir."

#: conffax.cpp:43
msgid "High (204x196 dpi)"
msgstr "Alta (204x196 dpi)"

#: conffax.cpp:44
msgid "Low (204x98 dpi)"
msgstr "Baixa (204x98 dpi)"

#: conffax.cpp:45
msgid "A4"
msgstr "A4"

#: conffax.cpp:46
msgid "Letter"
msgstr "Carta"

#: conffax.cpp:47
msgid "Legal"
msgstr "Legal"

#: conffax.cpp:48
msgid "&Resolution:"
msgstr "&Resolución:"

#: conffax.cpp:50
msgid "&Paper size:"
msgstr "Tamaño do &Papel:"

#: confgeneral.cpp:39
msgid "&Name:"
msgstr "&Nome:"

#: confgeneral.cpp:41
msgid "&Company:"
msgstr "&Compañía:"

#: confgeneral.cpp:43
msgid "N&umber:"
msgstr "N&úmero:"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Javier Garaloces"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "jav...@garaloces.com"

#: main.cpp:33
msgid "A small fax utility to be used with kdeprint."
msgstr "Unha pequena utilidade para ser usada con KDEPrint."

#: main.cpp:39
msgid "Phone number to fax to"
msgstr "Número de teléfono onde enviar o Fax"

#: main.cpp:40
msgid "Send fax immediately"
msgstr "Enviar o Fax imediatamente"

#: main.cpp:41
msgid "Exit after sending"
msgstr "Sair logo de enviar"

#: main.cpp:42
msgid "File to fax (added to the file list)"
msgstr "Ficheiro a enviar por Fax (engadido á lista de ficheiros)"

#: main.cpp:50
msgid "KdeprintFax"
msgstr "KdeprintFax"

#: filterdlg.cpp:31
msgid "Filter Parameters"
msgstr "Parámetros de Filtrado"

#: filterdlg.cpp:37
msgid "MIME type:"
msgstr "Tipo MIME:"

#: filterdlg.cpp:38
msgid "Command:"
msgstr "Comando:"

#: rc.cpp:2
msgid "Fa&x"
msgstr "Fa&x"

#: conffilters.cpp:42
msgid "Mime Type"
msgstr "Tipo MIME"

#: conffilters.cpp:43
msgid "Command"
msgstr "Comando"

#: conffilters.cpp:65
msgid "Add filter"
msgstr "Engadir filtro"

#: conffilters.cpp:66
msgid "Modify filter"
msgstr "Modificar filtro"

#: conffilters.cpp:67
msgid "Remove filter"
msgstr "Eliminar filtro"

#: conffilters.cpp:68
msgid "Move filter up"
msgstr "Mover o filtro cara arriba"

#: conffilters.cpp:69
msgid "Move filter down"
msgstr "Mover o filtro cara abaixo"

#: conffilters.cpp:133
msgid "Empty parameters."
msgstr "Parámetros valeiros."

#: configdlg.cpp:34
msgid "Personal"
msgstr "Persoal"

#: configdlg.cpp:34
msgid "Personal Settings"
msgstr "Preferéncias persoais"

#: configdlg.cpp:37
msgid "Page setup"
msgstr "Configuración da páxina"

#: configdlg.cpp:37
msgid "Page Setup"
msgstr "Configuración da Páxina"

#: configdlg.cpp:40
msgid "System"
msgstr "Sistema"

#: configdlg.cpp:40
msgid "Fax System Selection"
msgstr "Selección do Sistema de Fax"

#: configdlg.cpp:43
msgid "Filters"
msgstr "Filtros"

#: configdlg.cpp:43
msgid "Filters Configuration"
msgstr "Configuración dos Filtros"

#: faxab.cpp:41
msgid "Entries:"
msgstr "Entradas:"

#: faxab.cpp:42
msgid "Fax number:"
msgstr "Número de Fax:"

#: faxab.cpp:45
msgid "&Edit Addressbook"
msgstr "&Editar Libreta de Direccións"

#: faxab.cpp:161
msgid "No fax number found in your address book."
msgstr "Non se atopa ningún número de Fax na sua libreta de direccións."

#: kdeprintfax.cpp:71
msgid "Move up"
msgstr "Mover cara arriba"

#: kdeprintfax.cpp:76
msgid "Move down"
msgstr "Mover cara abaixo"

#: kdeprintfax.cpp:79
msgid "F&iles:"
msgstr "F&icheiros:"

#: kdeprintfax.cpp:86
msgid "Fax &number:"
msgstr "&Número de Fax:"

#: kdeprintfax.cpp:88
msgid "N&ame:"
msgstr "N&ome:"

#: kdeprintfax.cpp:90
msgid "&Enterprise:"
msgstr "&Empresa:"

#: kdeprintfax.cpp:92
msgid "&Comment:"
msgstr "&Comentário:"

#: kdeprintfax.cpp:100
msgid "Sched&ule:"
msgstr "Pla&n:"

#: kdeprintfax.cpp:102
msgid "Now"
msgstr "Agora"

#: kdeprintfax.cpp:103
msgid "At Specified Time"
msgstr "No Momento Especificado"

#: kdeprintfax.cpp:111
msgid "Su&bject:"
msgstr "As&unto:"

#: kdeprintfax.cpp:148 kdeprintfax.cpp:234
msgid "Processing..."
msgstr "Procesando..."

#: kdeprintfax.cpp:149 kdeprintfax.cpp:344
msgid "Idle"
msgstr "Inactivo"

#: kdeprintfax.cpp:153
msgid "Send to Fax"
msgstr "Enviar ó Fax"

#: kdeprintfax.cpp:168
msgid "&Add File..."
msgstr "&Engadir Ficheiro..."

#: kdeprintfax.cpp:169
msgid "&Remove File"
msgstr "E&liminar Ficheiro"

#: kdeprintfax.cpp:170
msgid "&Send Fax"
msgstr "En&viar Fax"

#: kdeprintfax.cpp:171
msgid "A&bort"
msgstr "A&bortar"

#: kdeprintfax.cpp:172
msgid "A&ddress Book"
msgstr "Libreta de &Direccións"

#: kdeprintfax.cpp:173
msgid "V&iew Log"
msgstr "V&er o Rexistro"

#: kdeprintfax.cpp:174
msgid "Vi&ew File"
msgstr "&Ver o Ficheiro"

#: kdeprintfax.cpp:227
msgid "No file to fax."
msgstr "Ningún arquivo para enviar por Fax"

#: kdeprintfax.cpp:229
msgid "No fax number specified."
msgstr "Ningún número de Fax especificado."

#: kdeprintfax.cpp:237
msgid "Unable to start Fax process."
msgstr "Imposible iniciar o proceso do Fax."

#: kdeprintfax.cpp:243
msgid "Unable to stop Fax process."
msgstr "Imposible deter o proceso do Fax."

#: kdeprintfax.cpp:267
#, c-format
msgid "Unable to retrieve %1."
msgstr "Imposible recuperar %1."

#: kdeprintfax.cpp:351
msgid "Fax error: see log message for more information."
msgstr "Erro de Fax: Ver mensaxe de Rexistro para mais información."


# translation of kprinter.po to Galician
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <jav...@garaloces.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kprinter\n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-31 01:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-19 23:12+0100\n"
"Last-Translator: Javier Garaloces <jav...@garaloces.com>\n"
"Language-Team: Galician <gpul-traducc...@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#: main.cpp:29
msgid "Make an internal copy of the files to print"
msgstr "Fai unha copia interna dos ficheiros para imprimir"

#: main.cpp:31
msgid "Printer/destination to print on"
msgstr "Impresora/destino para imprimir en"

#: main.cpp:33
msgid "Title/Name for the print job"
msgstr "Título/Nome para o traballo de impresión"

#: main.cpp:35
msgid "Number of copies"
msgstr "Número de copias"

#: main.cpp:36
msgid "Printer option"
msgstr "Opción de Impresora"

#: main.cpp:37
msgid "Job output mode (gui, console, none)"
msgstr "Modo de saída do traballo (interface gráfico, consola, nengun)"

#: main.cpp:38
msgid "Print system to use (lpd, cups)"
msgstr "Impresora do sistema a usar (lpd, cups)"

#: main.cpp:39
msgid "Allow printing from STDIN"
msgstr "Permitir impresións dende STDIN"

#: main.cpp:40
msgid "Do not show the print dialog (print directly)."
msgstr "Non amosar o diálogo de impresión (imprimir directamente)."

#: main.cpp:41
msgid "Files to load"
msgstr "Ficheiros a cargar"

#: main.cpp:47
msgid "A printer tool for KDE"
msgstr "Unha utilidade de impresión para KDE"

#: printwrapper.cpp:61
msgid "Print Information"
msgstr "Información de Impresión"

#: printwrapper.cpp:62
msgid "Print Warning"
msgstr "Aviso de Impresión"

#: printwrapper.cpp:63
msgid "Print Error"
msgstr "Erro de Impresión"

#: printwrapper.cpp:69
msgid "Print info"
msgstr "Información de Impresión"

#: printwrapper.cpp:69
msgid "Print warning"
msgstr "Aviso de Impresión"

#: printwrapper.cpp:69
msgid "Print error"
msgstr "Erro de Impresión"

#: printwrapper.cpp:190
msgid ""
"A file has been specified on the command line. Printing from STDIN will be "
"disabled."
msgstr "Un ficheiro foi especificado na liña de comandos. A impresión dende STDIN será deshabilitada."

#: printwrapper.cpp:196
msgid ""
"When using '--nodialog', you must at least specify one file to print or use "
"the '--stdin' flag."
msgstr "Cando se usa '--nodialog', débese especificar, polo menos, un ficheiro para imprimir, ou usar a bandeira '--stdin'."

#: printwrapper.cpp:245
msgid "The specified printer or the default printer could not be found."
msgstr "Non foi atopada a impresora especificada ou a configurada por defecto."

#: printwrapper.cpp:247
msgid "Operation aborted."
msgstr "Operación cancelada."

#: printwrapper.cpp:276
msgid "Unable to construct the print dialog."
msgstr "Imposible construir o diálogo de impresión."

#: printwrapper.cpp:317
msgid "Multiple files (%1)"
msgstr "Múltiples ficheiros (%1)"

#: printwrapper.cpp:345
msgid "Unable to open temporary file."
msgstr "Imposible abrir o ficheiro temporal."

#: printwrapper.cpp:360
msgid "Stdin is empty, no job sent."
msgstr "Stdin está valeiro, non se enviou ningún traballo."

#: printwrapper.cpp:372
#, c-format
msgid "Unable to copy file %1."
msgstr "Imposible copiar o ficheiro %1."

#: printwrapper.cpp:389
msgid "Error while printing files"
msgstr "Erro mentres se imprimian os ficheiros."


_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a