Prezados compañeiros e compañeiras de Trasno:

 

Como sabedes, A Mesa pola Normalización Lingüística é unha organización
cívica que traballa para introducir o idioma galego en novos ámbitos e, como
o seu mesmo nome indica, para que o galego se convirta na lingua “normal” da
sociedade que a orixinou. Non vos vou repetir agora nengunha ladaíña sobre a
situación da lingua e como o barco nos fai augas por toda a parte, porque
vós xa o sabedes tan ben coma min.

 

A Mesa decidiu, hai algunhas semanas, comezar coas xestións para impulsar un
grupo de traballo, con vocación de estabilidade, que se dedicase á tradución
de software libre. Pensamos sobre todo na Universidade da Coruña, en cuxa
equipa reitoral achamos xa grande receptividade á nosa proposta, mais tamén
na necesidade de que outras institucións se impliquen. Nese sentido, a nosa
idea é potenciar a rede de socios colaboradores que ten a nosa organización
en varios concellos e centros de ensino. Pensábamos, e continuamos a pensar,
que o traballo voluntario é moi importante para a normalización da lingua
(sen el non teríamos case nada do que hoxe temos), mais que é necesaria
tamén unha implicación orzamentaria seria e estábel que permita que o galego
non fique continuamente relegado e que permitise tamén aproveitar ao máximo
os esforzos individuais de carácter voluntario.

 

Pois ben. Cando estábamos neste ponto do traballo, vimos o que acababa de
acontecer en Gales: Grazas a un grupo de linuxeiros, Microsoft víase
obrigada a traducir Windows XP e Office para o seu idioma. Posto que nós xa
estábamos nos inicios dun proxecto sobre software libre, parecíanos un bon
momento tamén para aproveitar e retomar a presión sobre Microsoft. A nosa
idea era facer unha campaña de nível baixo, con poucas esperanzas postas en
Microsoft e moitas na equipa de traballo. Sabedes que, desde 1995, na Mesa
levamos traballado, con máis ou menos dedicación e con accións de diverso
tipo, non sempre con soporte público, para que o sistema operativo Windows
fose traducido ao galego. Na nosa opinión, tratábase dun obxectivo de
especial relevancia, por diferentes razóns que con certeza non se vos
escapan (difusión social de Windows, importancia do “xesto” de que o galego
non fique relegado deste prestixioso espazo, etc).

 

O resto, máis ou menos, xa o sabedes: Chámannos de Microsoft para nos
diceren que non impulsemos a campaña de boicote, porque eles xa están na
tradución de Windows para o galego e mesmo nos propoñen que colaboremos na
difusión desa tradución. Nós enviamos un comunicado de imprensa coa noticia
e, ás poucas horas, desde Microsoft chámannos para nos avisaren de que a
Xunta e Microsoft tiñan un convenio asinado sobre este tema, mais que o
Goberno non quería que se coñecese. Vaia, que o noso comunicado de imprensa
rompeu o segredo.

 

Esta proposta de “colaboración” de Microsoft e A Mesa non implica máis que o
dito: que aquelas persoas ou colectivos que utilicen este sistema operativo
saiban que teñen a opción no noso idioma. E, con certeza, en nengún momento
se interromperon as xestións de cara á constitución do grupo de traballo de
que antes vos falaba. Así, A Mesa non fixo nen fai nengún tipo de aposta por
Microsoft, como deu a entender algún medio de comunicación.

 

En calquera caso, quero pedir desculpas por se alguén interpretou que A Mesa
utilizaba o software libre como unha mera moeda de cambio, cousa que, como
vedes, non é en absoluto así. Xa a nível persoal, quero dicervos que a miña
visión ética e política é claramente favorábel á extensión do software
libre, como xa o manifestei en diversos foros e asembleas de diferentes
organizacións.

 

Mais, voltándomos ao proxecto do grupo de traballo, desde A Mesa entendemos
que é fundamental que o Proxecto Trasno se poida implicar, como vós
consideredes oportuno, nesta iniciativa. A nosa organización pon ao voso
dispor as nosas limitadas forzas económicas e humanas, e a nosa moita
capacidade de traballo, para que este proxecto vaia adiante, sen termos en
absoluto nengún interese de protagonizar nada. Queremos propiciar que isto
exista, que se manteña e que a xente saiba que ten estas traducións ao seu
dispor. Ese é o noso único papel.

 

Non podo terminar sen subliñar que A Mesa pretende ser unha casa común en
defensa da lingua e, nese sentido, agradeceríamos que nos fixésedes chegar
calquer tipo de suxestión para as nosas actividades, moi especialmente para
este proxecto concreto que aquí vos expoño. 

 

Tamén aproveito, se me dardes licenza, para vos facer algunhas consultas
vinculadas a isto:

 

1)       Pensades que antes/durante/despois de pórmos en funcionamento esta
equipa de traballo deberíamos exixir da Xunta de Galiza que poña os mesmos
medios económicos e materiais que pon para a tradución de Windows XP e
Office para a tradución de software libre?

 

2)       Desde A Mesa estamos a pensar en facer tamén unha campaña sobre
Apple, a semellanza do que están a facer os cataláns:
<http://homepage.mac.com/devaleitzer/index.html>
http://homepage.mac.com/devaleitzer/index.html Eles procuran o compromiso de
1.000 licenzas para conseguir a tradución dese sistema operativo ao catalán,
o cal na Galiza pode ser difícil de conseguir. Parécevos unha boa liña a
seguirmos?

 

Fico ao voso dispor,

 

Carlos Manuel Callón Torres

Presidente

A Mesa pola Normalización Lingüística

Campo do Cruceiro do Gaio, 7 - 1º

15705 Santiago de Compostela

Tlf: 981 563 885 / Fax: 981 583 782

www.amesanl.org / cmcal...@amesanl.org 

 

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a