O Mércores, 16 de Agosto de 2006 12:18, Víctor Andrade escribiu:
> E se nom som gente normal? :)
>
> Se nom sempre se poderia ter um repositório de jeito que actualiza-se as
> traduçons do nosso sistema com isto no sources.list:
>
> deb http://onossorepositorio.com/lingua-updates/ ./
>
> Mas é só umha ideia.
>
> > ¿Queres ter un ftp galaico de onde descargar a tradución de calquera
> > programa?
> > ¿Cres que iso é útil? Se teño que descargar a galeguización de cada
> > programa
> > que instalo prefiro deixalo en inglés.
> >
> > Os de keepassx incluirán a tradución, se son xente normal.

E se tiramos pola rua do meio?
Criamos os repositórios, poñemos-lhes unha interface web que é o que está de 
moda, e sincronizamos os repositórios oficiais cos nosos.
Após iso, cada un que decida con quen sincronizar (coa cópia de trasno, coa 
dos proxectos, coa da distro ,....)

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpuE6N3FiQRD.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a