Falando de listas.
Neste momento trasno ten dúas, a de sempre e proxecto (at) trasno . net
¿Por que non usamos todos a nova?
Saudos

José Ramom Flores d'as Seixas escribió:
Em Segunda 02 Outubro 2006 18:29, o mvillarino escreveu:

Vexo que participou Ramom Flores: Poderias facer un resumo?

Fixen un resumo, e enviei-no o sábado, mais algo raro está a pasar.
Enviei-no primeiramente a esta lista, mais recebin unha mensaxe dicindo que o meu relatorio estaba pendente aprobación polo moderador da lista, xa que era moi pesada. Supoño eu que isto é debido a que anexei a apresentación que utilicei na xornada.

Despois enviei-no a lista proxecto@trasno.net, onde polo menos Daniel Muñiz o recebeu. Sei-no porque tivo o detalle do mo agradecer. Xa que eu non estou nesa lista, ou iso creo (xa non dou abasto con tanta lista na que estou metido).

A seguir volvo enviar o resumo, mais sen o anexo coa miña presentación. Se alguén a quer, envio-llo persoalmente.

======================================================
Subject: Relatorio de "PRODUCIR, ESPALLAR, LOCALIZAR… SOFTWARE EN GALEGO"
Date: Sábado 30 Setembro 2006 20:44
From: José Ramom Flores d'as Seixas <fa2ra...@usc.es>
To: tra...@ceu.fi.udc.es

Onte asistin a unha xornada de traballo "Producir, espallar, localizar...
software en galego", organizada polo Concello de Santiago. E mais, fun un dos
relatores dunha das mesas de traballo, a titulada "Experiéncias e políticas
de localización/produción de software en Galicia".
(http://www.compostelacultura.org/conferencias/destacado.php?id_destacado=215
&lg=gal)

Pensei en enviar unha mensaxe a esta lista para divulgar á dita xornada e
animarvos a participar, mais como na convocatória dicia que o 80% das prazas
estaban reservadas para invitacións nominais, e non sendo eu parte da
organización, non me pareceu oportuno animar a participar sen falar
previamente con eles. Mais as última duas semanas foron frenéticas, e apenas
me lembrei do tema. Asi que en parte para compensar a miña pouca dilixencia
anterior, envio-vos un resumo do que foi a xornada.


  Relatório
========

Houbo 3 mesas de traballo, duas pola mañá e outra pola tarde.

1) A primeira mesa, intitulada "Localización de software baseada no
voluntariado. A experiéncia de SoftCatalá", tivo como moderadora a Isabel
Vaquero, da USC, e como único relator a Jordi Mas, coordenador xeral de
SoftCatalá. Este falou-nos da experiéncia da organización que coordena,
explicando o seu labor e as chaves do seu éxito. Moito do que ali dixo
pode-se ler nas páxinas de SoftCatalá (http://www.softcatala.org/quisom.htm),
asi que mais que tentar resumir o seu relatório como tal, onde loxicamente
adicou moito tempo a explicar o seu labor, sinalo alguns pontos que me
pareceron de especial interese:

* A imensa maioria da sociedade catalana, e dos seus representantes
 políticos, considera que o catalán debe ser a língua veicular en Cataluña. E
 iso traduce-se nun apoio substancial a calquer iniciativa que pule pola sua
 língua.

* Softcatalá é unha asociación de voluntários, que nunca quixeron receber
subsídios. Mais os poderes políticos procuraron a sua colaboración, e por fin
atoparon unha maneira de lles dar diñeiro: con prémios. (Non foi
evidentemente o noso caso).

* Sempre tiveron boas relacións cos médios de comunicación, ou sexa son
famosos.

* Neste momento softcatalá esta composto por un núcleo de 10-12 persoas,
ao redor dese núcleo un anel de entre 20 e 30 colaboradores regulares, e por
último un segundo anel de unhas 50 persoas que colaboran pontualmente.

* Teñen unha relación moi fluída con o TermiCat, que ademais funciona
 bastante ben.


2) A segunda mesa de traballo intitulou-se "Experiéncias e políticas de
localización/produción de software en Galicia". Foi moderada por Carlos
Neira, que non sei se segue mais que nalgun tempo foi membro desta lista, e
tivo 3 relatores, por orde de intervención: Ramón Flores (ou sexa eu), Manuel
Portas, concelleiro de Santiago, e Elena Veiguela, directora xeral de
Promoción Industrial e Sociedade da Información da Xunta de Galicia.

Eu apresentei unha panorámica de localización de software ao galego,
principalmente por voluntários. Nun anexo envio a apresentación coa que me
axudei no meu relatório.  !!!! Quen queira a apresentación que ma pida !!!!!!

O sr. Portas informou-nos sobre a labor que leva realizada o concello de
Santiago. A verdade surprendeu-me a cantidade de material que levan
producido. Teñen vários programas en galego, todos moi específicos como por
exemplo para facer ementas de restaurantes en várias línguas, mais
infelizmente non son software libre. Espero que isto mude, e asi llo dixen ao
concelleiro.

Para min o mais interesante foi o relatório da directora xeral, porque se
mostrou entusiasta do software libre, por razóns éticas principalmente.
Confrontada con que esa non parecia ser a atitude de todas as consellarias da
Xunta, contestou que esperaba se aproba-se proximamente no consello da Xunta
un plano estratéxico onde se fixarian as normas que deben seguir toda a
administración autonómica a respeito de, entre outras cousas, o software.
Seguindo o pacto que levou á constituizón deste governo.

Acho que a miña principal aportazón a esta mesa foi formular unha posíbel
maneira de colaboración entre as administracións e os proxectos voluntários.
Asi unha instituizón (Xunta, concellos, universidades, empresas, fundacións)
poderian colaborar con un proxecto voluntário, como é trasno, de duas
maneiras:
i) liberando a algun(s) dos seus traballadores para que adique parte (ou
 todo) da sua xornada laboral a traballar no proxecto.
ii) con bolsas para que a xente allea a instituizón, a ser posíbel alguén que
xa viñera traballando voluntário no proxecto, colabore no dito proxecto.
Evidentemente tanto aos traballadores da instituizón como ao bolseiros
pode-se-lle exixir un certo rendimento, cousa que non se pode exixir a un
voluntário.

Esta idea non é especialmente novidosa, xa que ven sendo utilizada no mundo
GNU/Linux por empresas e universidades desde os seus inícios, empezando por
Richard Stallman.

3) A 3ª mesa tivo por título "Alfabetización: a chave para a utilización e a
difusión", sendo o moderador Daniel Romero, traballador do Concello de Fene,
e tendo como relatores a Luis Teira (traballou como voluntário en Galego21 e
en Ciberlíngua) e a Xosé Barreiro do Siega
(http://contidos.edu.xunta.es/portal/index.htm).
A mesa tratou loxicamente sobre o uso da informática na educación non
universitária, falando-se mais de contidos pedagóxicos que do software,
tocando-se moi de esguello o tema da liberdade do software. (Teño que
recoñecer que debido a hora, despois do xantar, non lle prestei toda atención
que debera a esta mesa.)

Por último houbo unha sesión de debate para chegar ás conclusións da xornada,
mais os organizadores comprometeron-se a facer públicas ditas conclusións na
páxina web da concellaria de cultura. Asi que me permito dar por finalizado o
relatório remitindo para a dita páxina, (http://www.compostelacultura.org/) ,
onde espero que nos próximos dias aparezan as conclusións.

Un saudo
Ramón
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a