non, nen ofrezo nen procuro substancias ricas en thc, refírome ao Geographical 
Resources Analysis Suport System, que me vou por con el.
Irei indo máis ou menos á vez que con kde, polo que hei tardar unha 
barbaridade.

Só farei as grasslibs (576 msgids) e despois pasarei ao grassmods (4614 
msgids), de grasstcl (840 msgids) paso, prefiro porme con qgis, pero todo ao 
seu tempo.
Na actualidade estou con grasslibs. Se alguén quer ir dándolle resto, adiante.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpY9f7Z8jDFu.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a