Buff!
acabo de ler na lista de correo de kde-l10n-doc, que en xa está disponíbel 
para probas intensivas a nova ferramenta "Transcript", documentada en 
http://techbase.kde.org/Translation/Transcript 
Esta o que permite é essencialmene introducir comandos nos msgstr que logo 
serán interpretados seguindo un guión javascript.
Os exemplos que dan na páxina citada son esencialmente para linguaxes 
declinadas, nas que un srgumento que sexa un substantivo deva en ocasións ir 
nun caso nominativo (o algo) e noutras en dativo (de algo).
Pode isto ser útil para o galego, ou paso de comerme a cabeza?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpsgklidpRc4.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a