Comecemos polo et al.:
Sería posíbel engadir ao glosario o vocábulo "Shoot", como:
--> (substantivo; fotografia) Sesión -fotográfica-
--> (substantivo; cinematografía) Rodaxe, filmación
--> (substantivo; xenérico) Disparo
--> (verbo; fotografia) Fotografar
--> (verbo; cinematografía) Filmar
--> (verbo; xenérico) Disparar
?

Aliás, estiven a mirar en http://gl.open-tran.eu/suggest/window para ver como 
se están a traducir unha serie de palabras, e resulta que me sorprendeu o 
caso concreto que cito (window), no que, en contra do que me aguardaba, en 
gnome aparece traducido indistintamente como fiestra, xanela ou ventá.
Ollando un pouco mais polo miúdo, vexo que open-tran toma os ficheiro de 
trunk, a galla de desenvolvimento.
Como descoñezo o fluxo de traballo en gnome, isto xérame unha dúbida: cando 
este trunk pase a stable, os ficheiros po en trunk irán ser os de stabel ?  
En caso afirmativo, está a realizarse un "foreport" desde estábel a trunk 
para maximizar o aproveitamento futuro do traballo pago por mancomun?

(Nota: lamento o de "maximizar", pero estou en época de auditorías da iso e 
teño que ir afacéndome á língua auditoril :-P )
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp2GLvnJFrl4.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a