O Luns, 21 de Maio de 2007 20:05, Jacobo Tarrio escribiu:
>  Non hai arquivo público. Nembargantes, teño gardados os arquivos completos
> en formato "mbox", así que se me dis de que mes o queres, podo mandarcho.
> (Ou podo mandarcho todo desde o cambio de servidor, que non son máis de 6
> MB sen comprimir).
Todo, por favor.
Non recordo moi ben para que o quería, pero decerto que me irá surxir outra 
vez a dúvida.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpB5MoV3SlAd.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a