Preciso unha tradución de "indexer"; por agora puxen "indexador", pero estou 
en dúbidas con "catalogador", "organizador" e "rexistrador"

Habería que pólo no glosario (que tal dentro de 3 días, o venres á tarde?)
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpCIjSAh2wYy.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a