Pois nada, que estou con KDevelop (4), e teño unha dúbida  cunha 
palabriña: "build", e xa postos, cos seus derivados.

Compilar non me gosta como alternativa, ademais de porque "compile" tamén pode 
aparecer, porque até onde eu sei, "build" é o resultado de compilar e ligar 
coas bibliotecas. Construir, aliás, non sei se me gosta tampouco moito, mais 
é a forma usada maioritariamente até agora.

Segundo Open-tran, "build // built" foi traducido en gnome sempre como 
compilar ou como contruír, e conxugacións, mentres que en kde hai algunha 
tradución máis, como crear/xerar, mais non no contexto de ferramentas de 
desenvolvimento (en package, en helpcenter e en amarok), e nalgúns casos de 
mensaxes de erro reférese a malformacións no contido do ficheiro.

Tedes algunha alternativa máis?

Por comparación: Tanto en portugués como en castellano, as opcións son 
maioritariamente "contruír", con algúns casos de "compilar", e as excepción 
polo contexto nas que se usa "xerar"

NOTA: toda esta leria, sen perxuizo de que o caso concreto "built-in" 
significa "incorporado". 

Se ninguén se opón, aló polo martes engado ao glosario:

**Build**
  1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
  2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
  3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar

**Build-in**
  1. v.t.(xeral) incorporar
      Evítese traducir como incrustar ou análogas

**Built-in**
  1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a

Do de transitivo e intransitivo non ando certo.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpz5tl71nXhr.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a