Poisa que me encontrei con "favicon" polo mundo adiante.
Segundo a wikipedia, un "favicon" é un "ícone de páxina" ou senón é 
un "favicon", e procede de "favorite icon", e ven sendo ese ícone que aparece 
acarón do URL na barra de enderezo do navegador, ou no separador acarón do 
nome da páxina.

Foi traducido como "ícone favorito", "ícone" ou "favicon".

Pódoo engadir ao glosario ?
**favicon**
1. ícona de páxina
2. ícona favorita
3. favicon

      O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás 
pequenas imaxes no formato *.ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican 
gardadas nun sitio web para ser mostrados no navegador.-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpNZZOJkQBqG.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a