Incríbel, mais certo: Non se inclúe "breakpoint" en nengún glosario

Parece ser que é un ponto de parada ou de interrupción. Dado que no glosario 
de mancomún "break" é traducido como interromper / romper / danar, propoño

**breakpoint**

  1.n.m. pto de interrupción
  2.n.m. pto de parada

Inclúo esta 2ª forma dado que é a usada en gnome, segundo open-tran.
Onte pto é unha abreviación de "ponto" --aforraivos o esforzo, xa sei que nos 
dicionarios da ralg é vai con "U" de upg--
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpTlj3VezFc9.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a