Non estou certo, pero sóame que Leandro algo falara disto.

Unha leader line é algo así como unha curva que serve de guía a un texto en 
etiquetas, rótulos, etc. Hai varios exemplos en internet. Podería ser logo 
unha "liña-guía", pero iso xa está para "guideline"

Suxestións?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpUF5xa4WSNj.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a