A ver, estou con kfontinst, e atopo montes e moreas de cousas que me resultan 
algo complicadas:
(Características do tipo de letra):
-Regular
-Normal
-Demi bold
-Semi bold
-Black
-Heavy
-Charcell
(Bloque unicode):
-Dingbats

Lembro que algo disto tiña sido falado. Suxestións.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgptpf6qWPDGq.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a