O Martes, 2 de Outubro de 2007 11:41, Xabi García escribiu:
> Son diferentes aos que subín a semana pasada?

Si, os que subiche a semana pasada fóronche enviados aló por xullo, iirc, e 
estes están feitos contra modelos datados haberá menos de tres semanas, 
ademais, inclúen o traballo adicional feito en dous meses (*).

(*) Por min, non inclúo o que leva feito miguél, quen ten (?) a versión máis 
completa de kopete e de koffice existente a día de hoxe.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpOK6MsdnNwm.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a