> Ainda que deberia poñerme a rematar as practicas, non fun quen de
> aguantar a tentación de traducir :)

Así hai máis, hehe.

> Atopei un atranco, como se 
> traducia toolkit??

Paquete de desenvolvemento?? NB. "entorno" non é normativo. 
Curiosamente , "tool kit" é unha mesa de carpinteiro, :) . 

Responderlle a