Ola.

Ainda que deberia poñerme a rematar as practicas, non fun quen de
aguantar a tentación de traducir :) Atopei un atranco, como se
traducia toolkit??

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a