O Xoves, 3 de Xaneiro de 2008, Miguel Branco escribiu:
On Thursday, 3 de January de 2008, you wrote:
> > "am  Amharic" Amárico

Ben, a miña opinión: mira en kipipluging-metadataedit (±), en non lembro tamén 
en cal parte de kdelibs, e en kmymoney (que convertín en norma 2003), neses 
ficheiros hai uns intermináááááááááááááááááábeis listados de nomes de países, 
moedas e línguas. A parte negativa é que se o sei é porque lles metín mao ;-)

Ás piores, a opción heavy: colle unha copia fresca co kde4, fai unha base de 
datos de traducións, e a andar.-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a