O Martes, 20 de Maio de 2008, damufo  escribiu:
> Ula guía?
Perdón, aquí:

http://mvillarino.googlepages.com/GuaDeEstiloTraducin.odt

Estimarei os comentarios que fagades.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a