imagehose brush: son pinceis con formas, para facer 'collages'. Primeiro, como 
traduciriades todo? e segundo, como é en galego 'collage'?, non o atopo nin no 
volga como incorrecto, ¬¬. 

Responderlle a