O significado é lixeiramente distinto; sendo Kb/s a unidade de descarga, isto 
é unha taxa; unha relación [de tantos kb (tamaño físico) descargados por 
unidade de tempo]. Se falaramos de velocidade, a definición física é (unidade 
de espazo por unidade de tempo). No contexto que dis case dá igual porque logo 
falamos de 'vai rápido/lento' como se realmente falaramos de velocidades pero 
ser é máis apropiado taxa, porque non hai termo que defina esta taxa en 
concreto. 

Pero, se o consideras + apropiado substitúeo.  


On Saturday 28 June 2008 23:09:53 Adrián Chaves wrote:
> Estou a feito a ver "Taxa de descarga" nas traducións, supoño que
> traducido de "Download rate". Non é máis normal en galego "Velocidade de
> descarga"?

Responderlle a