2008/6/28 Miguel Branco <bandu...@gmail.com>:
>
> O significado é lixeiramente distinto; sendo Kb/s a unidade de descarga, isto
> é unha taxa; unha relación [de tantos kb (tamaño físico) descargados por
> unidade de tempo]. Se falaramos de velocidade, a definición física é (unidade
> de espazo por unidade de tempo). No contexto que dis case dá igual porque logo
> falamos de 'vai rápido/lento' como se realmente falaramos de velocidades pero
> ser é máis apropiado taxa, porque non hai termo que defina esta taxa en
> concreto.
>
> Pero, se o consideras + apropiado substitúeo.

O certo é que se está moito máis afeito a ver velocidade de descarga.
A verdade é que conceptualmente non está mal, tamén dicimos litros por
segundo para medir caudais...

Se alguén máis está a favor propoño engadilo ó glosario.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a