umm, creo que non me expliquei correctamente: a miña dubida está en como 
traduzo 'child text'; sei que é un termo específico da programación, por así 
decilo. A frase é esta: 

Could not convert <minimum> child text content to integer. Was: '%1'

e leva o comentario: 

Comment:    Place: 
src/lib/geodata/handlers/dgml/DgmlMinimumTagHandler.cpp:57
            Misc: kde-format]


Responderlle a