O mail é o do primeiro tradutor do Sancho. Fíxoo alá polo 2005. Non teño
problema en falar eu con el do Trasno, pero creoq ue sería mellor que o
fixese alguén que leve algo máis de tempo.

Se hai alguén disposto, adiante. Se non, xa me encargo eu.

Deica!

Responderlle a