Agora a lista de unidades fixadas. Cambiei un pouco de parecer
respecto ó de poñer primeiro a raza da unidade e despois a unidade en
si.

> Elves
Elfos FIXADO

> Elvish Archer
Elfo arqueiro FIXADO

> Elvish Marksman
elfo tirador FIXADO

> Elvish Ranger
Elfo silvano FIXADO

> Elvish Avenger
Elfo vingador FIXADO

> Elvish Fighter
elfo loitador FIXADO

> Elvish Captain
capitán élfico FIXADO

> Elvish Marshal
mariscal élfico FIXADO

> Elvish Hero
heroe élfico FIXADO

> Elvish Champion
campión élfico FIXADO

> Elvish Lady
dama élfica FIXADO

> Elvish Lord
señor élfico FIXADO

> Elvish High Lord
gran señor élfico FIXADO

> Elvish Scout
Elfo explorador FIXADO

> Elvish Rider
elfo xinete FIXADO

> Elvish Outrider
elfo batedor FIXADO

> Elvish Shaman
elfo xamán FIXADO

> Elvish Druid
elfo druida FIXADO

> Elvish Sorceress
elfa feiticeira FIXADO

> Elvish Enchantress
elfa encantadora FIXADO

> Elvish Sylph
elfa sílfide FIXADO

> Corrupted Elf <--Under the Burning Suns
elfo corrompido FIXADO

> Desert Archer <--Under the Burning Suns
arqueiro do deserto FIXADO

> Desert Marksman <--Under the Burning Suns
tirador do deserto FIXADO

> Desert Ranger <--Under the Burning Suns
silvano do deserto FIXADO

> Desert Avenger <--Under the Burning Suns
vingador do deserto FIXADO

> Desert Fighter <--Under the Burning Suns
loitador do deserto FIXADO

> Desert Captain <--Under the Burning Suns
capitán do deserto FIXADO

> Desert Marshal <--Under the Burning Suns
mariscal do deserto FIXADO

> Desert Hero <--Under the Burning Suns
heroe do deserto FIXADO

> Desert Champion <--Under the Burning Suns
campión do deserto FIXADO

> Desert Hunter <--Under the Burning Suns
cazador do deserto FIXADO

> Desert Sentinel <--Under the Burning Suns
sentinela do deserto FIXADO

> Desert Scout <--Under the Burning Suns
explorador do deserto FIXADO

> Desert Horseman <--Under the Burning Suns
elfo do deserto a cabalo FIXADO

> Desert Rider <--Under the Burning Suns
xinete do deserto FIXADO

> Desert Outrider <--Under the Burning Suns
batedor do deserto FIXADO

> Desert Shaman <--Under the Burning Suns
xamán do deserto FIXADO

> Desert Druid <--Under the Burning Suns
druida do deserto FIXADO

> Desert Star <--Under the Burning Suns
estrela do deserto FIXADO

> Divine Avatar <--Under the Burning Suns
avatar divino FIXADO

> Divine Incarnation <--Under the Burning Suns
encarnación divina FIXADO

> Kaleh of the Quenoth Elves <--Under the Burning Suns
Kaleh dos Elfos de Quenoth FIXADO
> Gryphons
grifóns FIXADO

> Gryphon
grifón FIXADO

> Gryphon Rider
xinete de grifón FIXADO

> Sleeping Gryphon <--Heir to the Throne
grifón durmido FIXADO

> Woses
woses FIXADO

> Wose Sapling <--The Rise of Wesnoth
XXX novo FIXADO

> Wose
XXXX FIXADO

> Elder Wose
XXX vello FIXADO

> Ancient Wose
XXX ancián FIXADO

> Trolls
Trolls FIXADO

> Troll Hero
troll heroe FIXADO

> Great Troll
troll grande FIXADO

> Troll Whelp
cachorro de troll FIXADO

> Troll
Troll FIXADO

> Troll Warrior
Troll guerreiro FIXADO

> Troll Rocklobber
troll tirapedras FIXADO

> Troll Shaman <--Under the Burning Suns
troll xamán FIXADO

> Ogres
Ogros FIXADO

> Young Ogre
Ogro Xove FIXADO

> Ogre
Ogro FIXADO

> Nagas
nagas FIXADO

> Naga Fighter
XXX cazador FIXADO

> Naga Warrior
XXX guerreiro FIXADO

> Naga Guardian <--Under the Burning Suns
XXX gardián FIXADO

> Naga Warden <--Under the Burning Suns
XXXX garda FIXADO

> Naga Sentinel <--Under the Burning Suns
XXX sentinela FIXADO

> Naga Hunter <--Under the Burning Suns
XXX cazador FIXADO
Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a